Startnummer

Nummerlapp och startkuvert hämtas på Flyktingloppets kansli i Gäddede.

Adress: Brogatan 13, Gäddede

Kan även hämtas vid respektive startplats på tävlingsdagen

OBS! Löpare som har betalt startavgift via bank de sista 10 dagarna innan loppet ombedes ta med kvitto på betald startavgift.

Var ute i god tid vid hämtning av startnummer.