Skilisens

Skilisens (forsikirng)

Alle som er mellom 13 og 69 år og skal gå skirenn i regi av Norges Skiforbund eller delta i renn i utlandet, må betale skilisens.

Er du mellom 70 og 79 år kan du frivillig kjøpe lisens.

Er du norsk statsborger og trenger engangslisens trenger du ikke være medlem av idrettslag/klubb.

Skilisens er ikke inkludert i startkontingenten.

Alle som skal delta i Flyktningerennet må løse engangslisens hvis de ikke har sesonglisens (årslisens). Lisens kan kjøpes ved startnummerutdelingen.

Sesonglisens kan tegnes av utøvere som er medlem av idrettslag/klubb tilskuttet NSF eller Skiforeningen.

Sesonglisens er for alle mellom 13 og 79 år og tegnes via idrettslag/klubb.

Les mer om sesonglisens.

Deltakere under 13 år i trimklassen som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn.

 

Priser

Engangslisens 13 – 25 år kr 50,-

– Engangslisens 26 – 79 år kr 130,-

– Sesonglisens kr 250,- (tegnes via idrettslag/klubb)

Se Norges Skiforbund sine forsikringsvilkår ved skader.

 

Skader under Flyktningerennet

Dersom du har blitt skadet under Flyktningerennet skal skaden meldes direkte til forsikringsselskapet.

Skademeldingsskjema