Løype

Lørdag 18 KM starter løypa på Kveeidet ved Fv 74. Vestre ende av Murrusjøen.
Det er lett kuppert første 2km. Deretter en liten stigning før det flater ut.
Videre blir det forholdsvis bratt, men kort, unnakjøring. Herfra følger løypa en skogsbilvei opp til den  “gamle” traseen. Løypa videre nå er lett kuppert,etter å ha vært nede ved Fv 74 ved Torpet, starter en stigning på 200 meter over 3 km., den berømte Muruhatten. På Muruhatten er det drikkestasjon og derfra og inn til mål på Gäddede er det lette 7 km. På Muruhatten er det ca. 2 km. med snaufjell. I det hele er det ubetydelige deler av løypa som går over tregrensa på ca. 550 m.o.h.

Nytt for 2014

 

 

Løype1

Søndag 44 KM starter løypa på Stortangjorda i Sandvika, Nordli, 393 m.o.h. De første 5 km. stiger opp til Kvelifjellet, 600 m.o.h., med drikkestasjon. Kun de siste 2 km. av dette går i åpent landskap.Deretter blir det 4 km med unnakjøring før en kommer ned i Kvelia., gir muligheter for stor fart. Det er et fall på 300 m. over 2 km. Nå kommer et flatere parti, en har drikkestasjon på Kvetangen etter 14 km. På Kvemoen krysser en veien og en får noe stigning opp til grensa og en tilsvarende fin utforkjøring ned til Grensrøysa med drikkestasjon etter 25 km. Derfra følger en lørdagens løype.
løype2